Om os

Ved en stiftende generalforsamling d 17. februar 2020 blev HVGOLF formelt dannet, som en privat golfklub med udspring i den hidtidige golfklub under HFK (Håndværkerforeningen i København).

Der blev valgt en bestyrelse, som består af 6 personer, der efterfølgende har konstitueret sig således:
Bente Ekstrøm (formand), Lissi Marthin (næstformand), Erik Christiansen (kasserer), samt: Hans Geschwendtner, Chris Daimo og Oluf Johansen.

Suppleanter er Bjarne Dam og Poul Stæhr.

Sådan bliver du medlem

Du/I bedes derfor nu formelt tilmelde dig/jer som medlem, ved at sende en mail til: bente.ek@mail.tele.dk – med følgende oplysninger:

  • Navn og adresse
  • DGU-nummer / hjemmeklub
  • Telefonnr.
  • Mailadresse
  • Samt tilsagn om, at klubben må bruge disse data (registerlov)
    – skriv ”JA”

Kontingentbetaling

Kontingentet for sæson 2020 blev fastsat til kr. 500 / pr. person og dette bedes snarest indbetalt på klubbens konto: 4201 – 4205 200 827
Såfremt du/I allerede har indbetalt et interessegebyr på kr. 100, modregnes dette i kontingentbetalingen, som derfor kun vil være kr. 400 for 2020. Det fremgår af din mail, om du tilhører denne gruppe.

Aktiviteter, invitationer, tilmelding og betaling af deltagergebyr

Den senest reviderede aktivitetsplan vedlægges mailen. Bemærk, at der kan stadig ske ændringer – dog IKKE i datoer.

Invitationer til de enkelte arrangementer vil blive udsendt direkte til deltagerne pr. mail senest omkring 3-4 uger før det enkelte arrangement.

Tilmelding til arrangementet skal ske pr. mail – mailadresse og tilmeldingsfrist vil fremgå af invitationen. Husk at anføre DGU-nr., navn og evt. buggyønske på tilmeldingen

Deltagergebyr skal indbetales samtidig med tilmeldingen på klub-konto’en. Husk altid at anføre DGU-nr og navn på betalingen.
Du/I er først tilmeldt, når vi har modtaget både tilmelding og deltagergebyr.
Deltagergebyr til de almindelige månedsmatcher bliver i 2020 kr. 450 (for eventuelle éngangs gæster kr. 550).

Hjemmeside

Bestyrelsen har afsluttet arbejdet med at etablere hjemmesiden til HVGOLF i maj måned 2020. Konstruktive forslag og forbedringer til hjemmesiden modtages med taknemmelighed af Bjarne Dam og Chris Falke Daimo.

Mange golfhilsner fra Bestyrelsen i HVGOLF